Khoongboekie

Onze mascotte heet Khoongboekie en is een boon-schildpad in de vorm van Zuid-Korea.*

콩북이 [khoong-boe-gie] “Khoongboekie” is een combinatie van de Koreaanse woorden 콩 [khoong] “boon” en 거북이 [go-boe-gie] “schildpad”. Daarnaast is deze naam een woordspeling op de titel van de kalender: 공북 [goong-boek] “KoongBoeK”.

Khoongboekie is bedacht door de creator van de kalender.

*De verschillende tinten groen geven de bestuurseenheden van Zuid-Korea aan. Deze bestaan niet alleen uit provincies, maar ook uit een aantal steden.

Naam
콩북이
[khoong-boe-gie]
Khoongboekie

Geboortedatum
2020년 3월 11일
2020[njon] 3[wol] 11[iel]
11 maart 2020

Favoriete kleur
보라색
[boo-ra-sek]
paars

Favoriete eten
팥빙수
[phat-bing-soe]
patbingsu

Favoriete drinken
블루베리라테 
[bul-loe-be-rie-ra-the]
blauwe bessen latte

error: